Jani Oinonen

Planerare

Jag kom till Palkeet som löneservicesekreterare år 2014 och arbetar nu som planerare inom ICT. I mitt arbete ingår uppgifter som anknyter till automatisering av produktionsprocesser (robotik), bland annat serverunderhåll, planering av tidsinställningen av robotar och hantering av deras kapacitet samt kontrollerad produktion av robotar och andra automatiseringsverktyg. Till mitt arbete hör även att utreda och informera om problem och störningar.

Det bästa med mitt jobb är möjligheten att skapa någonting nytt som inte har gjorts inom Palkeet tidigare och att få vara med och ta i bruk ny teknik. Mitt arbete är ansvarsfullt och mångsidigt, och jag får arbeta ”tvärvetenskapligt” med alla olika enheter. Arbetskamraterna är motiverade och hjälper vid behov till i problematiska situationer Jag kan säga att mitt jobb är ett lagspel.

Palkeet är en arbetsgivare som utmanar sina anställda att utveckla sin kompetens och utmana sig själva. Palkeet försöker också följa med sin tid, så vi gör mycket utvecklingsarbete inom olika enheter och stampar inte på stället. Det är trevligt att jobba här.