Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) producerar ekonomi- och personaltjänster för organisationer inom statsförvaltningen.

Våra kunder betjänas av omkring 650 experter på ekonomi- och personalförvaltning. Vi erbjuder självständiga och ansvarsfulla uppgifter, moderna verktyg och goda utvecklingsmöjligheter i en vital arbetsgemenskap. Vår arbetsgemenskap är stimulerande och utvecklas ständigt. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och intressanta. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som fokuserar på högklassigt ledarskap och chefsarbete samt personalens möjligheter att utveckla sig själva och sitt arbete.

Serviceanda, samarbete, effektiva digitala processer och förbättrad produktivitet är viktiga aspekter av vårt arbete. Vi är ett fungerande nätverk tillsammans med våra kunder och andra intressentgrupper och erbjuder välfungerande och högklassiga tjänster.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) är en betydande aktör inom statsförvaltningens koncerntjänster. Målet är att främja en välfungerande offentlig förvaltning genom att erbjuda högklassiga och kostnadseffektiva stöd- och experttjänster för ekonomi- och personalförvaltning.

Läs mer om oss på Palkeet websida.

Publicerad 02-12-2014 kl. 10.53, uppdaterad 26-06-2020 kl. 13.28

Arbetstagare av Palkeet.

Logo av Palkeet.

Kontaktuppgifter

Huvudkontoret:
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning                
Kauppakatu 40
80101 Joensuu 
tfn 02955 62000 (växel)

Vi finns även i Tavastehus, Björneborg, S:t Michel och Helsingfors.

Palkeet webbsida

Sociala medier

LinkedIn

Twitter