Juha-Pekka Konttinen

Statistikchef

Juha-Pekka Konttinen arbetar som statistikchef inom enheten för företagsstatistik. Han är chef för ansvarsområdet innovationer, transport och turism. Utöver arbetet inom det egna ansvarsområdet deltar har i synnerhet i utvecklingsprojekt och arbetsgrupparbete samt är ställföreträdare för statistikchefen inom enheten.

"Min karriär vid Statistikcentralen har präglats av mångsidiga uppgifter. Jag började jobba vid Statistikcentralen år 2004 som praktikant och jag blev ekonomie magister år 2005. Efter det har jag jobbat som projektchef, överaktuarie och teamledare.

I mitt nuvarande jobb ansvarar jag i första hand för verksamheten inom mitt eget ansvarsområde, dessutom är det är roligt att jobba tillsammans med kunniga och motiverade medarbetare. Det finns också mycket jobb utanför mitt eget ansvarsområde, i synnerhet inom utvecklingsbetonade uppgifter. Det är också viktigt att hålla kontakt med både inhemska och utländska samarbetspartners. Tjänsteresor till utlandet, bl.a. när det gäller konsultation och utveckling av statistik, ger också variation i arbetet.

I vanliga fall är ingen dag lik den andra och planerna kan ändras flera gånger under dagens lopp. När det är bråttom är flexibla arbetstider samt vid behov distansarbete till hjälp vid organiseringen av arbetet.

Statistikcentralen har alltid uppmuntrat mig att utveckla mitt kunnande. Jag har velat och fått vara med om mycket. Utöver statistikarbetet har jag mångsidigt deltagit i både det inhemska och internationella utvecklingsarbetet. En aktiv inställning har också gett utdelning och jag har fått möjlighet att utvidga mina arbetsuppgifter och göra dem mångsidigare under hela min karriär.

Då vi lever i en föränderlig värld tror jag att vi också behöver ny typ av statistikmaterial och ny statistisk information med vilken man kan beskriva och stöda samhället, beslutsfattandet och forskningen. Här finns det mycket att göra också under kommande år."