Statistikcentralen

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet.

Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. För att detta ska vara möjligt behövs det mångsidiga och kunniga anställda.

Bra att veta om oss

Statistikcentralen, som grundades år 1865, är den enda finländska myndigheten som grundats för statistikföring. Vi finns i Fiskehamnen i Helsingfors.

Läs mer: Statistikcentralen som arbetsgivare (stat.fi)

Publicerad 16-03-2015 kl. 13.06, uppdaterad 21-10-2019 kl. 13.04

Tilastokeskus


Kontaktuppgifter

Statistikcentralen
Växel: 029 551 1000 Besöksadress: Verkstadsgatan 13,
00580 Helsingfors

www.stat.fi

Följ oss i de sociala mediern

Twitter

Linkedin 

Instagram 

© Palkeet