Statistikcentralen

Vi producerar information för ett bättre samhälle. Statistikcentralen tillhandahåller Finlands största datalager om läget i samhället. Med hjälp av det följer vi fenomen i samhället och producerar objektiv information som stöd för beslutsfattandet och för medborgarna. Vi utvecklar aktivt våra metoder, undersöker nya informationskällor och förnyar vår arbetskultur. Därtill samarbetar vi mycket i internationella nätverk såsom FN och Eurostat.

Vi är en expertorganisation på drygt 800 personer som arbetar öppet, uppskattar varandras kompetens och utvecklas tillsammans. Gemensamt för oss är vår passion för faktainformation. Vi erbjuder sakkunniga inom olika branscher många möjligheter att utvecklas och uppdatera sin kompetens i olika uppgifter.

Kom med och skapa fakta för framtiden!

Läs mer: Karriär vid Statistikcentralen på Statistikcentralens webbsida.

Publicerad 16-03-2015 kl. 13.06, uppdaterad 29-03-2023 kl. 11.08

Logo av Statistikcentralen

Kontaktuppgifter

Statistikcentralen
Växel: 029 551 1000 Besöksadress: Verkstadsgatan 13,
00580 Helsingfors

Statistikcentralens webbsida

Sociala medier

Twitter

Linkedin 

Instagram