Netta Kokko

Jag arbetar som kundservicechef på divisionen Medborgartjänster, i en kundservicegrupp där vi betjänar militär-, arbetsolycksfalls-, brottsskade- och krigsinvalidkunder. Utöver kundservice handlägger vi ersättningar, registrerar skador och gör förberedande handläggningar.

I mitt arbete behövs det kundbetjänings- och chefsfärdigheter, och man måste också kunna njuta av att få jobba med människor.

Till utbildningen är jag socionom (YH). Efter att jag blev kundservicechef har jag deltagit i många chefsutbildningar. Statskontoret har gett mig fina utbildningsmöjligheter och också i övrigt gett mig mycket hjälp och stöd att växa i min chefsroll.

Innan jag kom till Statskontoret arbetade jag tre år på den privata sidan på försäkringsbolaget Tapiola. Det var det mångsidiga, utmanande arbetet och den behändiga arbetsresan som lockade mig till Statskontoret. Jag började arbeta på Statskontoret våren 2006. Innan jag utnämndes till kundservicechef arbetade jag som handläggare av brottsskadeersättningar.

Jag tycker att det bästa med Statskontoret är att det är en flexibel arbetsgivare, vilket är mycket bra för mig som har familj, eftersom det ofta krävs smidighet för att hitta en balans mellan arbetslivet och hemmet. Det är också fint att vi på Statskontoret ständigt strävar efter att utveckla vår verksamhet och det finns mycket nytt att lära sig här.

Var är jag och vad gör jag om fem år? Jag hoppas att jag har avancerat i min karriär på Statskontoret eller rent av någon annanstans inom statsförvaltningen.