Sivi Palmén

Jag arbetar som finansieringsexpert i uppgifter med anknytning till statens skuldhantering vid Front Office på Statskontorets Finansieringsdivision. Som en del av ett team gör jag affärer på finansmarknaden i anslutning till emissioner av statsskulden, statens kassahantering och koncernens valutaaffärer. Jag sköter också investerarrelationer.

Statskontorets Finansieringsdivision erbjuder som arbetsplats en möjlighet att sätta sig in i statens finansieringsverksamhet och låntagande samt verksamheten på finansieringsmarknaden på en konkret nivå. Statskontoret har samarbetspartner inom många områden i Finland och utomlands och det förs en kontinuerlig dialog.

Snabb reaktions- och problemlösningsförmåga samt goda språkkunskaper är förutsättningar för att lyckas i det här arbetet. Mitt arbete är mångsidigt och internationellt, så det behövs många olika färdigheter. Till utbildningen är jag ekonomie och filosofie magister. Jag kom till Statskontoret via högskolepraktik år 2010.

Ett tips till de som ska börja arbeta på Statskontoret: Inom Statskontorets olika divisioner arbetar experter och järnhårda proffs från väldigt olika områden. Bli alltså inte förskräckt om du inte genast från början förstår de olika verksamhetsområdenas uppgifter. Man uppfattar helheten bättre med tiden.

Det bästa med Statskontoret är den sakkunniga och trevliga arbetsgemenskapen. Jag har också fått möjligheter att utvecklas. Till exempel har jag gjort ett kort tjänstemannautbyte på Riksgälden i Stockholm. Jag har själv varit nöjd med mitt arbete här och framtiden ser stabil ut.