Statskontoret

Statskontoret är ett branschövergripande serviceämbetsverk med 300 anställda. Vi producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning och personaladministration och sköter statens tillgångar, lån, bokföring och olycksfallsförsäkringar. Vi beviljar också ersättningar för militär- och brottskador och förvaltar statsborgen för bostadslån och räntestöd.

Statskontoret sköter de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas lagstadgade olycksfalls- och skadeförsäkringar samt arbetsgivartjänster i anslutning till försäkringar och stöder verksamhet som främjar personalens arbetsförmåga.

Arbetsuppgifterna i Statskontoret är intressanta och ansvarsfulla. De erbjuder ofta en bra utsiktsplats mot det egna områdets arbetsfält inom hela statsförvaltningen. Personalens utbildningsbakgrund är mestadels högskoleexamen eller utbildning på institutnivå.

Läs mer: Statskontoret som arbetsgivare på Statskontorets webbsida

Publicerad 29-10-2014 kl. 13.38, uppdaterad 27-08-2020 kl. 16.54

Statskontorets byrå.

 

Statskontorets logo.

Kontaktuppgifter

Statskontoret
PB 14
00054 STATSKONTORET

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
tfn 0295 50 2000 (växel)
fax 0295 50 3333
registrator(at)statskontoret.fi

Statskontorets webbsida

Sociala medier

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

Instagram