Statskontoret

Statskontoret är ett branschövergripande serviceämbetsverk med 300 anställda. Vi producerar koncerntjänster för staten inom ekonomiförvaltning och personaladministration och sköter statens tillgångar, lån, bokföring och olycksfallsförsäkringar. Vi beviljar också ersättningar för militär- och brottskador och förvaltar statsborgen för bostadslån och räntestöd.

Statskontoret sköter de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas lagstadgade olycksfalls- och skadeförsäkringar samt arbetsgivartjänster i anslutning till försäkringar och stöder verksamhet som främjar personalens arbetsförmåga.

Arbetsuppgifterna i Statskontoret är intressanta och ansvarsfulla. De erbjuder ofta en bra utsiktsplats mot det egna områdets arbetsfält inom hela statsförvaltningen. Personalens utbildningsbakgrund är mestadels högskoleexamen eller utbildning på institutnivå.

Statskontoret som arbetsgivare (statskontoret.fi)

Publicerad 29-10-2014 kl. 13.38, uppdaterad 04-10-2018 kl. 15.45

Rantatien julkisivu

 

VK Valtiokonttorin logo

Kontaktuppgifter

Statskontoret
PB 14
00054 STATSKONTORET

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors
tfn 0295 50 2000 (växel)
fax 0295 50 3333
registrator(at)statskontoret.fi

statskontoret.fi

Statskontoret i sociala medier

Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram

© Palkeet