Tullen

Finska tullen främjar smidigheten i handeln med varor och säkerställer att handeln sker lagligt. Tullen uppbär varuskatter effektivt, tillhandahåller tjänster med kunden i fokus samt skyddar samhället, miljön och medborgarna. Vid Tullen arbetar cirka 1 900 experter inom tullbranschen på olika håll i Finland.

Vi arbetar med uppgifter som tullklarering, tullbevakning och beskattning samt är med och utvecklar lagstiftningen i Finland och i EU. Vi producerar också datasystem som gör den elektroniska utrikeshandeln smidigare. Uppgifterna inom tullbranschen varierar från grunduppgifter till expert- och chefsuppgifter: du kan arbeta med bland annat brottsbekämpning, företagsgranskning, IT eller på Tullaboratoriet. Lediga befattningar vid Tullen publiceras i statsförvaltningens gemensamma Valtiolle.fi-system. Platsannonserna och länkar till annonserna i Valtiolle.fi-systemet finns också på Tullens webbsida under Lediga arbetsplatser.

Du kan utbilda dig vid Tullen

Eftersom uppgifterna inom tullbranschen varierar från grunduppgifter till krävande expertuppgifter, förväntar vi oss att arbetssökande har lämplig utbildning för den befattning som söks. Alla nyanställda vid Tullen får utbildning efter rekryteringen.

Varje tullanställd genomgår Tullens yrkesinriktade grundutbildning, vars längd beror på arbetsuppgiften. Efter grundutbildningen kompletterar och fördjupar man sitt kunnande genom kortare utbildningar som stöder ens arbetsuppgifter.

Välbefinnande i arbetet är viktigt för oss

Tullens värderingar, kompetens, förtroende service och respekt, styr Tullens verksamhet på alla nivåer av organisationen. För oss är det viktigt att främja och upprätthålla personalens arbetshälsa och arbetssäkerhet genom ledarskap, chefsutbildning och arbetsgemenskapsträning. Vi gör regelbundet undersökningar om arbetshälsan och omsätter resultaten till praktiska åtgärder genom vilka vi förbättrar välbefinnandet i arbetet tillsammans med personalen.

Tullen köper tjänster som främjar personalens välmående, så som motion, rekreation och fritidsverksamhet via Tullens idrottsklubb, dess lokala föreningar och Tullens semesterstödsstiftelse. Tullens personal har också tillgång till en årlig förmån för kultur och motion värd 50 euro.

Finska tullen deltar i Tull 2020 -programmet. Alla tjänstemän som arbetar på tullförvaltningarna kan delta i programmets arbetsbesök oberoende av position eller arbetsuppgift. Arbetsbesöken utförs som målinriktade besök som typiskt varar från en till fem dagar.

Arbetet vid Tullen

Cirka hälften av Tullens personal är kvinnor och hälften är män. Också chefspositionerna är jämt fördelade mellan kvinnor och män.

Över hälften av Tullens personal arbetar med operativa uppgifter som gäller tullklarering, tullbevakning och brottsbekämpning. Största delen av dessa personer utför skiftarbete vid tullkontor på olika håll i Finland. I expertuppgifter tillämpar man flexibel arbetstid som underlättar samordnandet av arbete och privatliv och i största delen av uppgifterna är det också möjligt att distansarbeta.

Titta också på vår presentationsvideo om hur Tullen skyddar och betjänar

Läs mer: Tullen som arbetsplats på Tullens webbsida.

Laddar...
Publicerad 05-09-2018 kl. 11.52, uppdaterad 23-04-2021 kl. 14.09

Tullens arbetstagare.

Bra att veta om oss

Arbetsuppgifterna vid Tullen varierar från traditionella bevakningsuppgifter i hamnar och flygplatser till uppgifter inom utrikeshandel och beskattning, brottsbekämpning, laboratorieuppgifter, datateknik, materialförvaltning, kommunikation och utbildning.

Kontaktuppgifter

Tullen
Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
Växel 0295 5200

Tullens webbsida