Verket för finansiell stabilitet

Verket för finansiell stabilitets mission är att skydda skattebetalarna mot kostnaderna för bankkriser. Verket erbjuder en utsiktspost över den internationella finansbranschen, EU:s bankunion och dagens finländska offentliga förvaltning.

Verket för finansiell stabilitet

  • svarar för resolutionsplaneringen i kreditinstitut, värdepappersföretag och värdepapperscentralen
  • är den myndighet som svarar för insättningsgarantin
  • förvaltar stabilitetsfonden
  • deltar i den inhemska lagberedningen
  • ingår i EU:s gemensamma resolutionsmekanism
  • utvecklar insättningsgarantisystemet och resolutionsramverket som en del av det europeiska samarbetsnätverket
  • fattar beslut om resolutionsförvaltning av institut som drabbats av allvarliga finansiella problem och tillämpar lämpliga resolutionsverktyg på institut som ställts under resolutionsförvaltning

Verket för finansiell stabilitet sköter krävande och mångsidiga expertuppgifter. Befattningsbeskrivningarna varierar och omfattar planering och analysarbete som hör till verkets ansvarsområde, internationellt samarbete samt ledning och påverkan.

Största delen av verkets experter har avlagt högre högskoleexamen. Vanliga examina är högskoleexamina i handelsbranschen, på det juridiska området samt på samhällsvetenskapliga områden. I verkets nya lokaler i Fiskehamnen i Helsingfors arbetar överdirektören samt 19 experter i olika uppgifter.

Verket för finansiell stabilitet utvecklar aktivt sin verksamhet genom att satsa på personalens kompetens och välbefinnande. Medelåldern bland de anställda är 43,9 år och något över hälften av alla anställda är kvinnor.

Bekanta dig med verkets värderingar och läs mer om Verket för finansiell stabilitet som arbetsplats på verkets webbplats.

Laddar...
Publicerad 03-02-2020 kl. 10.14, uppdaterad 20-02-2020 kl. 13.26

Rahoitusvakausvirasto_logo.png

Kontaktuppgifter

Verkstadsgatan 13
PL 70
00581 Helsingfors

Telefon: 0295 253 500 (växel)
E-postadress:
rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Följ oss

rvv.fi /sv

Twitter

© Palkeet