Finansministeriet - nyheter

Publicerad
Programmet Unga Jurister vid finansministeriet

Finansministeriet har inlett programmet Unga jurister, vars avsikt är att utgöra startskottet för en juristkarriär vid finansministeriet.  Läs mer: finansministeriets webbplats

12-09-2019
Assistentpraktikant vid finansministeriet

Jag började som SADe-teamets assistentpraktikant vid JulkICT:s digitaliseringsenhet den 10 augusti 2015. Arbetspraktiken har gått finr och arbetsmängden inom SADe-programmet har varit tämlig...

15-01-2016
Päivi Laajala till tjänsten som avdelningschef 1.9.2015

Magistern i administrativa vetenskaper, socionomen Päivi Laajala utnämndes den 16 april 2015 till tjänsten som avdelningschef för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning för fem...

16-04-2015
Timo Moilanen till tjänsten som konsultativ tjänsteman 1.5.2015

Politices magister Timo Moilanen utnämndes den 16 april 2015 till tjänsten som konsultativ tjänsteman vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning för perioden 1.5.2015-31.12.201...

16-04-2015