Försvarsministeriet

Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för internationellt försvarspolitiskt samarbete.

Försvarsministeriet svarar för det militära försvarets resurser och för försvarsmaktens verksamhetsbetingelser. På dess ansvar ligger Finlands deltagande i internationell krishantering samt påverkan på Europas säkerhetsstrukturer för att nationella intressen ska kunna tryggas.

Försvarsministeriet är en civil organisation som vid utgången av år 2013 hade 148 anställda. Ungefär hälften av dem var kvinnor. Militärerna var 20. Vid försvarsministeriet arbetar människor i alla åldrar; medelåldern är 46 år.

Tjänstemännen vid försvarsministeriet har i allmänhet en högskole- eller universitetsexamen, utbildning på lägsta högre nivå eller mellannivå. Cirka 70 procent har en högskole- eller universitetsexamen. De vanligaste examina är politices, juris, filosofie och officersexamen samt merkantila examina på olika nivåer.

Försvarsministeriet erbjuder mångsidiga arbetsplatser i uppgifter av olika slag i Finland och utomlands. Vid försvarsministeriet finns tre avdelningar, fyra separata enheter samt sekretariaten för Säkerhetskommittén och Planeringskommissionen för försvarsinformation. Vidare fördelar sig avdelningarnas arbete internt på flera enheter. Avdelningscheferna och cheferna för enheterna samordnar verksamheten vid sina verksamhetsenheter.

Försvarsministeriet presenterar sig som arbetsgivare i videon.

Laddar...
Publicerad 25-11-2014 kl. 15.25, uppdaterad 16-07-2020 kl. 12.49

Försvarsministeriets byrå.

Bra att veta om oss

Till ministeriets kärnuppgifter hör ansvaret för det militära försvarets resurser och den internationella krishanteringens verksamhetsbetingelser, påverkan på Europas säkerhetsstrukturer för att trygga nationella intressen samt ansvaret för en hållbar försvarsvilja.

Kontaktuppgifter

Södra Magasinsgatan 8
00131 Helsingfors
 
Telefon, växel: +358 295 16001

Sociala medier

Twitter