Försvarsförvaltningens byggverk

Försvarsförvaltningens byggverk (PHRAKL) firade våren 2014 sitt 20-årsjubileum och är ett nettobudgeterat verk som lyder under försvarsministeriet. Byggverkets uppgift är att  svara för expert- och upphandlingsuppgifter i fråga om fastighetsväsendet inom försvarsförvaltningen samt för ordnandet av serviceproduktionen. Byggverket uppstod då resurserna hos försvarsministeriets byggnadsavdelning och försvarsmaktens regionala fastighetsorganisation sammanslogs.

Det 20-åriga byggverket är en dynamisk expertorganisation som i stor utsträckning har specialiserat sig på kundernas behov och vars kärnbranscher är fastighetstjänster, städtjänster, tekniska tjänster,  energi-, byggnations- och miljötjänster samt administrativa tjänster. Då försvarsmakten omstrukturerar har också personalen hos Byggverket minskat. Vid utgången av 2013 hade verket 866 anställda.

01-04-2015
Mika hämäläinen arbetar som yrkesman vid Försvarsförvaltningens byggverken.
01-04-2015
Hanna Salminen arbetar som specialplanerare vid Byggverkets centralenhet i Fredrikshamn.
Laddar...
Publicerad 01-04-2015 kl. 11.49, uppdaterad 16-07-2020 kl. 13.13

Försvarsförvaltningens byggverkets byrå.

Kontaktuppgifter

Byggverkets centralenhet
Isoympyräkatu 10,
49401 Fredrikshamn

telefonväxel 0299 8300
fax 0299 83 1250

Försvarsförvaltningens byggverkets webbsida