Försvarsmakten

Hos Försvarsmakten har vi utfört arbete med mening ända sedan 1918. Hos oss jobbar ungefär 12 500 yrkeskunniga personer i en arbetsgemenskap som vi utvecklar och förnyar genom att förutse förändringar i samhället och säkerhetsmiljön. Ett trovärdigt försvar förutsätter en stark funktionsförmåga och en kunnig militär och civil personal. Den snabba förändringen i omgivningen syns i form av ett ökat antal sakkunniguppgifter.

Försvarsmakten är en arbetsgivare som finns över hela Finland. Också vår arbetsmiljö är mångsidig; hos oss arbetar man till lands, till havs och i luften. Vi rekryterar årligen ungefär 300–400 civila, specialofficerare och underofficerare.

En tredjedel av våra anställda är civila, och ungefär hälften av dem är kvinnor. I de civila uppgifterna förutsätts att du har lämpligt kunnande och rätt attityd för uppgiften – vi kräver inte att du ska ha gjort militärtjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor. De flesta civila arbetar i uppgifter inom informationsteknologi, teknik, hälso- och sjukvård, förvaltning samt kommunikation.

Vår verksamhet bygger på en gemensam värdegrund av fosterländskhet, yrkesskicklighet, rättvisa, ansvarsfullhet, tillförlitlighet och samarbete. Vi tar hand om våra anställda genom att erbjuda fina motionsförmåner, satsa på kompetensutveckling och genom att med flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans stöda möjligheterna att förena arbete och fritid. Speciellt nöjda är våra anställda med sin egen arbetsuppgift, vi-andan och den närmaste förmannen.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta vid Försvarsmakten? Bekanta dig med våra mångsidiga uppgifter genom karriärberättelserna på Försvarsmaktens webbsida (på finska).

Laddar...
Publicerad 08-04-2015 kl. 14.32, uppdaterad 01-06-2021 kl. 14.29

Människor som pratar

Kontaktuppgifter

Huvudstaben
Kaserngatan 17,
00131 Helsingfors

Telefon 0299 800 (växel)

Försvarsmaktens webbsida

Sociala medier

Facebook Försvarsmakten

Facebook Försvarsmaktens rekrytering

LinkedIn

Instagram

Twitter

Youtube