Försvarsmakten

Försvarsmakten är en ansedd och trygg arbetsgivare som utvecklas i snabb takt och som erbjuder mångsidiga och utmanande uppgifter runt om i Finland. Av våra 12 000 anställda är en tredjedel civila. Alla våra anställda är kunniga och utför ett arbete som är ansett i det finländska samhället.

Vi har mångsidiga arbetsuppgifter för både civila och militärer. Vi finns dessutom över hela landet, allt från södra Finland till Lappland.

Undersökningar visar att försvarsmaktens arbetsklimat är gott. Våra anställda är nöjda i synnerhet med sin egen arbetsuppgift, vi-andan och den närmaste förmannen. Resultaten från arbetsplatsenkäterna är på hög nivå och personalomsättningen är liten.

Personalen är vår viktigaste resurs. Det märks till exempel på de utmärkta möjligheter till motion och fritidssysselsättningar som vi har inom försvarsmakten. Försvarsmaktens anställningsförhållanden är trygga, självständiga och bjuder på utmaningar. Vi uppmuntrar våra anställda att utveckla sitt eget kunnande och sin egen kompetens.

Inom försvarsmakten arbetar ungefär 4000 civila runt om i Finland både i yrkesmässiga och i akademiska sakkunniguppgifter. Inom försvarsmakten finns det en stor mängd olika uppgifter och hundratals olika yrkesbeteckningar när det gäller civila uppgifter. Sådana beteckningar är till exempel montör, idrottsinstruktör, ingenjör, systemchef, forskare, socialkurator, ekonomiplanerare, utbildningsplanerare, informatör, militärjurist och läkare. Oberoende av titel är de civilanställda utbildade sakkunniga inom sina egna områden. För de civila uppgifterna krävs att ditt kunnande, din utbildning och arbetserfarenhet lämpar sig för uppgiften. Du behöver inte ha gjort militärtjänst. Kvinnornas andel av civilpersonalen är hälften.

Läs mer: Försvarsmaktens webbsida.

Laddar...
Publicerad 08-04-2015 kl. 14.32, uppdaterad 16-07-2020 kl. 13.24

Kontaktuppgifter

Huvudstaben
Fabiansgatan 2,
00131 Helsingfors

Telefon 0299 800 (växel)

Försvarsmaktens webbsida

Sociala medier

Facebook Försvarsmakten

Facebook Försvarsmaktens rekrytering

LinkedIn

Instagram

Twitter

Youtube