Inrikesministeriet

Inrikesministeriet har som mål att Finland är Europas tryggaste och jämlikaste land. För att nå detta mål värnar vi om människors säkerhet samtidigt som vi bygger upp ett konkurrenskraftigt samhälle och säkerställer att människor behandlas lika.

Till ministeriets kärnuppgifter hör lagberedning, styrning av den underlydande förvaltningen och utveckling av ansvarsområdet.  Bland våra anställda finns sakkunniga från följande sektorer: polisväsendet, räddningsväsendet, gränssäkerhet och migration. Inrikesministeriet har sammanlagt 200 anställda.

Vanliga uppgifter vid ministeriet är sakkunniguppgifter och assisterande uppgifter som rör lagberedning, inre säkerhet, migration, ekonomi och förvaltning. De som arbetar i sakkunniguppgifter har i regel avlagt högskoleexamen. De vanligaste examina är juris magisterexamen och politices magisterexamen. Personalen i assisterande uppgifter har i allmänhet lämplig examen på mellanstadiet, såsom HSO-sekreterare eller merkonom.

Utan kunnig personal kan ministeriet inte utföra sina kärnuppgifter. Vi satsar på personalens välbefinnande och kompetensutveckling. År 2011 belönades ministeriet med Kaiku-priset för en föredömlig utveckling av arbetshälsan och arbetsgemenskapen, och vi fortsätter på samma goda linje. Vårt mål är en god arbetsgemenskap som samtidigt är effektiv, lärande och välmående.

Att arbeta vid inrikesministeriet innebär att du får en bra inblick i statsförvaltningen och i synnerhet i frågor som rör inre säkerhet och migration.

Laddar...
Publicerad 01-12-2014 kl. 12.46, uppdaterad 19-08-2020 kl. 15.09

Inrikesministeriets verksamhetsställe.

Bra att veta om oss

Inrikesministeriets huvudsakliga verksamhetsställe är i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Kyrkogatan 12, Helsingfors

Telefon 0295 480 171 (växel)