Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är en internationellt uppskattad gränssäkerhetsmyndighet. Det militärt organiserade Gränsbevakningsväsendet är verksamt inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Målet för vår verksamhet är att gräns- och havsområdena i Finland är de säkraste i Europa.

Våra huvuduppgifter är gränsövervakning vid landgränserna och på havsområdet, gränskontroller av persontrafiken vid landgränsens övergångsställen, i hamnarna och på flygplatserna samt räddningsverksamhet i synnerhet på havsområdet. Gränsbevakningsväsendet är ledande sjöräddare och genomför sökningar och sjuktransporter i sitt bevakningsområde. Vi har även hand om polisuppgifter och svarar för tullövervakningen vid de gränsövergångsställen där Tullen inte är verksam. En av Gränsbevakningsväsendets kärnfunktioner är bekämpning av brottslighet som överskrider gränsen. Även landets försvar har alltid varit en viktig uppgift för Gränsbevakningsväsendet.

Som garanti för säkerheten står vår pålitliga och kompetenta personal.

Även om Gränsbevakningsväsendet är en militärt organiserad organisation, har vi även civila anställda. Gränsbevakningsväsendet erbjuder såväl civilpersoner som soldater mångsidiga uppgifter. Det finns många olika uppgiftsbeteckningar och de civila anställdas utbildningsbakgrund är mångsidig. Civilpersoner arbetar i synnerhet inom ekonomiförvaltningen, den tekniska branschen och personalbranschen. Möjligheterna att utveckla det egna yrkeskunnandet är goda.

Merparten av våra anställda är gränsbevakare som arbetar till exempel som gränskontrollanter, skiftchefer, brottsutredare och hundförare vid gränsövergångsställena. Gränsbevakare som arbetar vid landgränserna kan vara till exempel patrulledare vid gränsbevakningsstationer, patrullmän, vakter eller hundförare. Gränsbevakare har hand om uppgifter som anknyter till gränsbevakning, kontroll av personers in- och utresor samt övrig övervakning. Sjöbevakare utför likadana uppgifter i hamnar och på Helsingfors-Vanda flygplats samt på sjöbevakningsstationer och ombord på bevakningsfartyg. Dessutom omfattar såväl gräns- som sjöbevakarnas uppgifter bärgningsuppgifter och assisterande uppgifter samt begränsat även tullövervaknings- och polisuppgifter.

Officerare och institutofficerare vid Gränsbevakningsväsendet tjänstgör i planerings-, lednings- och utbildningsuppgifter. Även specialofficerare inom den tekniska branschen tjänstgör vid Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendets officerare utbildas vid Försvarshögskolan.

Vår verksamhet är riksomfattande.

Laddar...
Publicerad 06-11-2014 kl. 13.34, uppdaterad 20-08-2020 kl. 9.18

Person på gränskontrol.

Kontaktuppgifter

Staben för gränsbevakningsväsendet ligger i Helsingfors.

Tel. 0295 420 000 (växel)

Gränsbevakningsväsendets webbsida