Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är en internationellt uppskattad gränssäkerhetsmyndighet. Vårt mål är att Finland ska ha Europas säkraste gräns- och havsområden.

Varför arbeta vid Gränsbevakningsväsendet

Hos oss får du utföra ett betydelsefullt och utmanande arbete för den inre säkerheten. Arbetsmiljön är mångsidig och varierande: Vi arbetar på land, till havs och i luften.

Gränsbevakningsväsendet erbjuder arbetsuppgifter för såväl civila som soldater. Möjligheterna att utveckla den egna yrkesskickligheten är goda.

Vår verksamhet är riksomfattande.

Hur kan man få arbete vid Gränsbevakningsväsendet

Gräns- och sjöbevakarna utbildas vid Gränsbevakningsväsendets Gräns- och sjöbevakningsskola. Gränsbevakningsväsendets officerare utbildas däremot vid Försvarshögskolan tillsammans med Försvarsmaktens officerare. Vi söker ständigt experter inom olika områden till våra civila tjänster.

Hurudana arbetsuppgifter

Största delen av våra anställda är gränsbevakare som arbetar vid gränsövergångsställena till exempel som gränskontrollanter, skifteschefer, brottsutredare och hundförare. Gränsbevakare som arbetar vid terränggränsen kan till exempel vara patrullchefer vid gränsbevakningsstationerna, patrullmän och vakter samt hundförare. Sjöbevakarna utför samma uppgifter i hamnarna och vid Helsingfors-Vanda flygplats samt på sjöbevakningsstationerna och bevakningsfartygen. Till befattningsbeskrivningen hör dessutom räddnings- och biståndsuppgifter samt begränsat med tullövervaknings- och polisuppgifter.

Gränsbevakningsväsendets officerare och institutofficerare tjänstgör i planerings-, lednings- och utbildningsuppgifter. Vid Gränsbevakningsväsendet tjänstgör dessutom specialofficerare inom det tekniska området.

Civila arbetar särskilt med uppgifter inom ekonomiförvaltning, teknik, kommunikation och personal.

Laddar...
Publicerad 06-11-2014 kl. 13.34, uppdaterad 06-07-2022 kl. 15.24

Två gränsvakter

Kontaktuppgifter

Gränsbevakningsväsendets uppgifter sköts av nio förvaltningsenheter som är belägna regionalt runtom i Finland. Staben finns i Helsingfors.

Riksomfattande växel
0295 420 000

Mer information:

Arbeta vid gransbevakningen

Sociala medier:

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn