Juha Pasanen

Juha Pasanen arbetar som lärare i hundverksamhet vid utbildningsenheten för gränssäkerhet vid GBV:s Gräns- och sjöbevakningsskola. Hans tjänstebeteckning är lärare i hundverksamhet.

Mitt arbete vid Gräns- och sjöbevakningsskolan är mångsidigt. Det omfattar planering av olika kurser och utbildningar för hundförare samt ledning av utbildningar och kurser.

I mitt arbete ingår även internationella uppgifter vid EU:s byrå för gränskontroll, Frontex. Jag är med i "EUBG K9 Instructor”-teamet som har tagit mig och min hund till olika EU-länder för att utbilda på kurser för hundförare som Frontex ordnat.
Utöver läraruppgifterna har jag som uppgift att anskaffa hundar till Gränsbevakningsväsendet och även stöda undervisningen i gränsbevakning i någon mån.

För närvarande har jag två tjänstehundar: schäferhanen Konsta som är sex år gammal och hans avkomling, den fyra månader gamla valpen Kille. Jag kan lätt säga att min hobby blev mitt yrke som jag stormtrivs i och att Gränsbevakningsväsendet har gett en fin möjlighet till det.

Efter grund- och yrkesskolan när jag höll på att fullgöra beväringstjänsten vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion blev jag intresserad av gränsbevakararbetet. Först gjorde jag en resa till Mellanöstern för att tjänstgöra i fredsbevarande uppdrag och sökte mig därefter till gränsen. Efter grundkursen för gränsbevakare arbetade jag i gränskontrolluppgifter på Vainikkala gränsbevakningsstation vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion.

Jag var hela tiden intresserad av hundverksamhet och efter att jag genomgick grundkursen för hundförare 1994 fick jag min fösta gränshund. Jag arbetade som hundförare vid Pelkola gränsbevakningsstation och efter fortsättningskursen för gränsbevakare ansvarade jag även för hundverksamheten på stationen. År 2012 övergick jag till min nuvarande tjänst vid Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Under årens lopp har jag genomgått flera kurser och utbildningar med anknytning till hundverksamhet, bland annat Schäferhundförbundets skyddsfigurantutbildning och Frontex K9 Instructor-kurs 2013.

Jag anser att Gränsbevakningsväsendet är en god och stabil arbetsgivare som erbjuder möjligheter till ett mångsidigt arbete och internationella uppgifter.

Jag har fem år kvar av min tjänstekarriär men jag tänker inte ännu på övergången till reserven eftersom mitt arbete är meningsfullt och mångsidigt och håller mina tankar aktuella.