Joonas Laitinen

Joonas Laitinen jobbar som biträdande inspektör vid Migrationsverkets serviceställe i Kuopio.

– Jag är utbildad till magister i samhällsvetenskaper med samhällspolitik som huvudämne. Som en del av mina magisterstudier utförde jag år 2016 en högskolepraktik vid polisinrättningen i Östra Finland. Vid polisen låg mina arbetsuppgifter inom utlänningsärenden, och jag behandlade sådana uppehållstillståndsärenden som polisen då ansvarade för. Efter praktiken fick jag ett vikariat vid polisinrättningen för resten av året med samma arbetsuppgifter. Personligen upplevde jag ämnesområdet som ett väldigt intressant arbetsfält, där jag kunde dra nytta av mina egna styrkor. När alla uppehållstillståndsärenden överfördes från polisen till Migrationsverket från och med början av 2017, sökte jag jobb vid Migrationsverkets nyss inrättade serviceställe i Kuopio, där jag började arbeta genast i januari 2017. Vid sidan av arbetet slutförde jag min magisteruppsats om civil krishantering och avlade min magisterexamen sommaren 2017.

– Jag arbetar vid Migrationsverket som biträdande inspektör. Hälften av en biträdande inspektörs arbetstid går åt till att ta emot ansökningar och betjäna kunder vid disken. Den andra halvan består av att behandla ansökningar och fatta beslut. I beslutsprocessen har en biträdande inspektör ansvaret för sådana positiva beslut om uppehållstillstånd, registrering och resedokument som i enlighet med ämbetsverkets arbetsfördelning fattas vid serviceställena.

– Vid serviceställena tar vi emot alla typer av ansökningar som Migrationsverket ansvarar för. Därför är det viktigt att känna till de olika ansökningstyperna och vilka bilagor som behövs för dem. I behandlingen av ansökningar och i beslutsfattandet betonas därutöver en god kännedom av lagstiftningen och myndighetsanvisningarna.

– Det bästa i jobbet som biträdande inspektör är att arbetet är så varierande och mångsidigt. En dag är egentligen aldrig den andra lik. Kundtjänst vid disken förutsätter social kompetens och god kommunikationsförmåga. Dessutom är det viktigt att ha ett noggrant och lugnt sätt att arbeta. Ett gott arbetsklimat och trevliga kollegor, som man alltid kan vända sig till när man behöver råd, utgör också en viktig del av arbetet. I gått sällskap går dagarna på arbetsplatsen fort, och arbetet börjar inte kännas för tungt.