Joutseno förläggning

Joutseno förläggning är ett ämbetsverk som lyder under Migrationsverket. Förläggningen inledde sin verksamhet 1990 och finns i Konnunsuo i Villmanstrand. 

Ämbetsverket är en del av det nationella mottagningssystemet för asylsökande. Antalet klientplatser är 300. På Joutseno förläggning bor både familjer och ensamkommande vuxna asylsökande.  Förläggningen ansvarar även för det nationella hjälpsystemet för människohandelsoffer samt en sluten förvarsenhet med 30 platser.  Joutseno förläggning har cirka 55 anställda.

De typiska arbetsuppgifterna anknyter till asylsökandes boende, social- och hälsovårdstjänster samt hjälp till människohandelsoffer. Vid förläggningen arbetar till exempel handledare, socialrådgivare, hälsovårdare och inspektörer.  Arbetssätten varierar mellan de olika enheterna, men i samtliga arbetsuppgifter eftersträvas en mångprofessionell arbetsmodell i team.  Förläggningschefen ansvarar för verksamheten.

Joutseno förläggning har i uppgift att tillfälligt inkvartera och asylsökande och personer som tagits i förvar, tillhandahålla dem grundtrygghet samt stödja dem så att de ska klara sig och bevara livskompetensen under asylprocessen, att hjälpa människohandelsoffer och därigenom förebygga människohandel. Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt för att snabbt kunna svara upp mot föränderliga situationer och behov.

Vårt arbete är ansvarsfullt, omfattande och intressant. Vi kan erbjuda en unik utsiktspunkt inom migrationsfältet i samarbete med andra myndigheter.  Vi ser till att vår personal är kompetent genom att erbjuda möjligheter till kompletterande yrkesutbildning och stödjer de anställdas arbetshälsa med hjälp av motions- och kultursedlar.

Publicerad 21-11-2014 kl. 16.28, uppdaterad 18-05-2020 kl. 12.34

Joutsenon vastaanottokeskus 

Bra att veta om oss

Joutseno förläggning har i uppgift att ordna högklassig basservice och nödvändiga specialtjänster i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal på ett ekonomiskt och effektivt sätt under asylprocessen för asylsökande och utländska medborgare som tagits i förvar. 

Joutseno förläggning hjälper människohandelsoffer i hela landet.  Hjälpsystemet är en ledande expert inom människohandel i Finland och en föregångare i Europa och internationellt när det gäller omfattning.

Kontaktuppgifter

Joutseno förläggning
Läykäntie 53
54190 Konnunsuo
Tel: 0295 463 170
www.migri.fi