Laura Halonen

Laura Halonen arbetar som specialplanerare vid Migrationsverkets enhet för elektroniska tjänster

– Jag är utbildad restonom inom turismledning och jag utexaminerades från yrkeshögskolan Laurea år 2014. Jag avlade min examen på engelska.

– I mitt arbete planerar och utvecklar jag chattrobottjänsten vid Migrationsverkets enhet för elektroniska tjänster. Min tjänstebeteckning är specialplanerare och mitt jobb innefattar bland annat innehållsproduktion för chattroboten, träning av artificiell intelligens och samarbete med olika intressentgrupper. Jag har gått på kurser i att skriva lättläst för att kunna skapa så tydliga anvisningar som möjligt för våra kunder.

– Arbetet kräver analytiskt tänkande, sociala färdigheter, substanskunnande och förmåga att förstå kundperspektivet. Det är viktigt att tänka på kunden i synnerhet under innehållsproduktionen. Jag har erfarenhet av Migrationsverkets substansarbete både när det gäller beslutsfattande och kundservice, något som jag tycker har varit till nytta när jag planerar och skriver innehåll.

– Jag började arbeta vid Migrationsverket för ungefär tre år sedan som avdelningssekreterare vid asylenheten. Därefter jobbade jag som biträdande inspektör vid immigrationsenheten innan jag började i mitt nuvarande jobb som specialplanerare.

– Före min karriär vid Migrationsverket har jag jobbat inom den privata sektorn vid Helsingfors-Vanda flygplats. Inom den offentliga sektorn har jag jobbat som sommararbetare i Utrikesministeriets tjänst och som högskolepraktikant vid Finlands generalkonsulat i New York.

– Det bästa med att jobba på Migrationsverket är möjligheterna att avancera och utveckla sig själv som sakkunnig. Vårt team är en ganska ny del av verkets verksamhet, så vi har fått skapa grunden för vår arbetsstruktur själva.