Artturi Jortikka

Artturi arbetar som ledande nödcentraloperatör i Kervo nödcentral. Innan han blev nödcentraloperatör arbetade han cirka sex år som ambulansförare på den kommunala och privata sektorn. Artturi har avlagt närvårdar-, nödcentralsoperatör- och skiftmästarexamen.

"När jag var på sluttampen med mina studier sökte jag en nödcentraloperatörtjänst vid dåvarande Helsingfors nödcentral och fick jobbet på morgonen samma dag som jag fick min examen. Den ledande nödcentraloperatörens jobb är krävande, intressant och mångsidigt. Det operativa arbetet pågår i kontinuerligt treskiftsarbete varje dag om året. Arbetet kräver tålamod, förmåga att reagera snabbt och anpassa sig till hastiga förändringar i arbetsläget, förmåga att arbeta alla tider på dygnet och naturligtvis intresse för branschen."

Artturi tipsar dem som ska börja vid Nödcentralsverket att arbetet kräver ett utmärkt sinne för humor och en hurtig och öppen attityd.

"Det bästa med Nödcentralsverket är de fantastiska arbetskamraterna, det utmärkta arrangemanget av arbetsskiften, den föredömligt ordnade och välfungerande företagshälsovården, och gymmet som finns här på arbetsplatsen. Jag hoppas att jag fortfarande arbetar här om fem år, förhoppningsvis då som skiftmästare."