Kaisa Holma

Kaisa arbetar som nödcentraloperatör i Björneborgs nödcentral. Hon började vid Nödcentralsverket för tre år sedan och trivs bra med jobbet. I Kaisas arbetsdag ingår mottagning av nödsamtal och arbete med uppdragsuppföljningen. Hon får samarbeta aktivt med många olika myndigheter i sitt arbete.

"Nödcentraloperatörens jobb är varierande och överraskande eftersom man aldrig kan veta vad dagen för med sig. Nödcentraloperatören behöver logisk slutledningsförmåga, man ska vara lugn och använda sunt förnuft. Vid behov ska man kunna handla snabbt, och ibland kan man ta det lugnare. I brådskande situationer ska man ha god förmåga att skapa en bild av situationen, man måste alltså snabbt fatta läget för den som ringer nödsamtalet. Lägesbedömningen görs utifrån en riskbedömning som är vårt viktigaste verktyg när det gäller att ta reda på läget", säger Kaisa.
 
Kaisas tips till dem som ska börja vid Nödcentralsverket är att språkkunskaper är till stor nytta. Dessutom är det viktigt att ha god social förmåga.
 
"De sociala färdigheterna behövs både i arbetsgemenskapen och när man behandlar nödsamtal. Man måste kunna arbeta tillsammans med andra. I nödcentraloperatörens arbete lär man sig att lyssna på den andra eftersom man i allmänhet får den information som behövs genom att lyssna tillräckligt noggrant, och då förstår man vad situationen handlar om."
 
Kaisa sökte sig till nödcentraloperatörutbildningen nästan av ett infall, men hon är mycket nöjd med både utbildningen och arbetet.
 
"Utbildningen tog ett och ett halvt år och omfattade en hel del praktiska övningar. Av cirka 200 sökande valdes 21 personer till kursen. I ansökningsprocessen ingick också ett psykologiskt test. På det här sättet är det möjligt att med en rätt kort utbildning komma upp till en relativt bra lönenivå och få ett mångsidigt arbete. Det finns också goda möjligheter att avancera inom Nödcentralsverket", berättar hon.
 
Kaisa hoppas att hon fortfarande arbetar i Björneborgs nödcentral om fem år. Även hennes man arbetar som nödcentraloperatör i samma nödcentral.
 
"Arbetskamraterna är trevliga. Birkalands och Satakunta nödcentraler gick samman år 2013, men det gör ingen skillnad varifrån man kommer, vi har en verkligen bra sammanhållning här. Jag trivs i mitt arbete och känner att jag gör ett viktigt jobb."
 
Mer information om nödcentraloperatörutbildningen finns på adressen: www.pelastusopisto.fi