Polisen

Polisen är en yrkeskunnig organisation med cirka 10 000 personer som arbetar i mångsidiga uppgifter runtom i Finland. Polisens uppgift är att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att förebygga och utreda brott och föra brott till åtalsprövning. Polisen sköter även de flesta uppgifterna inom tillståndsförvaltningen i anslutning till säkerhet.

Polisen är en respekterad aktör i vårt samhälle. Medborgarna har förtroende för polisen. Förtroendet har konstaterats i både inhemska och utländska utredningar. Polisen i Finland är även populär på de sociala medierna.

Polisstyrelsen leder och styr den operativa polisverksamheten. Under Polisstyrelsen finns den lokala polisens enheter dvs. 11 polisinrättningar samt polisens riksomfattande enheter dvs. Centralkriminalpolisen, Skyddspolisen och Polisyrkeshögskolan.

Polisen har ett brett uppgiftsfält och utöver olika polisuppgifter erbjuder polisförvaltningen också mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter för civila. Av polisinrättningarnas personal är ca 80 procent poliser. Också vid Centralkriminalpolisen och Skyddspolisen är över hälften av personalen poliser. Istället de anställda vid Polisyrkeshögskolan och de som arbetar vid Polisstyrelsen är civila.

04-01-2021
Vill du veta mer om hur det är att arbeta inom polisen? Bekanta dig med karriärberättelserna där anställda vid polisen vittnar om mångahanda arbetsbeskrivningar.
Laddar...
Publicerad 04-12-2014 kl. 10.11, uppdaterad 07-01-2021 kl. 15.47

Polisens logo.                                                                                     

Bra att veta om oss

Polisens webbsida innehåller mer information om verksamheten och polisenheterna. Du kan följa polisens vardag via flera inhemska dokumentära tv-serier och sociala medier.

Kontaktuppgifter

Polisens webbsida

Sociala medier

Polisen i sociala medier