Anssi Ahonen

Polisstuderande på fältet

Anssi Ahonen arbetar som yngre konstapel vid polisstationen i Björneborg där han avlägger den arbetspraktik som ingår i hans polisstudier. Som praktikant deltar Ahonen i alla vanliga polisuppdrag och roterar mellan olika sektorer inom polisstationen.

Polisyrket i genomskärning

Polisstuderande Anssi Ahonen beskriver polisens arbete som mycket mångsidigt och utmanande. Den ena arbetsdagen är inte den andra lik. I yrket kan man hjälpa människor i olika livssituationer. Polisorganisationen är säkert också en av de mest mångsidiga arbetsgivarna: det finns arbetsuppgifter av alla de slag.

”Den mest synliga indelningen i fråga om arbetsuppgifter inom polisen är mellan poliser som arbetar i fältuppgifter och de som arbetar med brottsutredning. Här emellan ryms dock många andra uppgifter, allt från teknisk utredare till trafikpolis. Merparten av allt arbete görs dock bland människor och inför medborgarnas ögon,” berättar Ahonen.

Polisens klienter representerar alla grupper av människor, och man ska kunna komma överens med dem alla på ett lämpligt och jämlikt sätt. Enligt Ahonen är detta också en av polisarbetets största utmaningar.

”Man kan säga att polisen arbetar både med munnen och med händerna, dvs. sociala färdigheter samt praktisk kompetens är i mitt tycke de viktiga egenskaperna för varje polis, bortsett från god skrivförmåga,” framhäver Ahonen.

Praktiken viktig för polisstuderande

Under sin praktik deltar polisstuderandena i alla vanliga polisuppdrag under normala arbetsskift. Till praktiken hör även rotation mellan olika sektorer inom polisstationen. Dessa är till exempel fält- och utryckningsverksamhet, daglig brottsundersökning, fältövervakning, trafikpolisuppgifter samt kundbetjäning. Av dessa går mest tid åt till fältet och utredning.

Varje sektor har en utsedd handledare för praktiken, i allmänhet en erfaren polisman. Vid patrullering på fältet arbetar man med handledaren som partner och vid brottsutredning undersöks vissa fall tillsammans med handledaren för sektorn i fråga.

Det är mycket bra att vi på ett mångsidigt sätt får bekanta oss med olika polisuppgifter under praktiken. Det hjälper en att välja riktning när man ska söka sig vidare efter examen, berättar Ahonen.

Anssi Ahonen bloggar också om sin studietid. Läs hans blogg på Poliisista päivää!

Studerar till drömyrket

För att bli polis studerar man vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och det tar ungefär tre år att avlägga examen. Anssi Ahonen berättar att han studerar till sitt drömyrke. Detta stämmer även för många andra polisstuderande.

”Som polis kan jag vara till nytta för andra människor och samarbeta med andra för att göra detta land till en tryggare och mer rättvis plats att leva på för alla medborgare. Den känslan byggs upp vartefter och ibland av mycket små bitar,” beskriver Ahonen.