Räddningsinstitutet

Vi anordnar grundläggande yrkesutbildning och fortbildning för räddningsväsendet och nödcentralerna samt beredskapsutbildning. Vid sidan om utbildningsuppdraget svarar vi för samordningen av forskningsverksamheten inom hela räddningsväsendet i Finland och upprätthåller räddningsväsendets centralbibliotek. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildning och rekrytering av sakkunniga samt skickar dem till operationer i utlandet.

Vi har ca 120 anställda och över hälften av personalen är lärare. Förutom undervisningsuppgifter anställs vår personal i expertuppgifter inom förvaltnings- och stödfunktioner samt forsknings- och utvecklingstjänster. 

En stor del av personalen är män eftersom speciellt undervisning av räddningsverksamhet kräver kunnande inom räddningsbranschen vilket i praktiken betyder att man har avlagt examen och har arbetserfarenhet i branschen. Kvinnornas andel är ca 30 %. År 2018 var medelåldern 47 år. Vi tar väl hand om vår personal genom att stödja och främja både fysisk och psykisk arbetshälsa. Vårt mål är att också främja samordning av arbete och familjeliv. 

I synnerhet är vi stolta över vår simulatorundervisning samt övningsområdet. Vi har simulatorer för nödcentrals-, akutvårds-, brandinspektions- och rökdykningsundervisning samt en flygplanssimulator. Övningsområdet, där de praktiska övningarna utförs, utvecklas ständigt och den är även internationellt sett hög standard.

Laddar...
Publicerad 18-11-2014 kl. 13.32, uppdaterad 20-08-2020 kl. 6.46

Räddningsinstitutets flygfoto.

Kontaktuppgifter

Räddningsinstitutet ligger i Kuopio.

Hulkontie 83
70821 Kuopio

Tel. 0295 450 201 (Växel)

Räddningsinstitutets webbsida

Sociala medier

Facebook

Instagram

YouTube