Jord- och skogsbruksministeriet

Uppgifter
Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa.
Till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde hör jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, kontroll av animaliska livsmedel, fiskerihushållning, vilthushållning och renskötsel, förvaltning av vattenresurser, lantmäteri och geografisk information.

Typiska befattningsbeskrivningar
Största delen av personalen arbetar i expertuppgifter. Därtill arbetar personalen i chefsuppgifter på olika nivåer samt i assisterande uppgifter.
Många av ministeriets uppgifter gäller lagberedning, förvaltningsområdets styrning, EU-samarbete och internationellt samarbete. Ministeriet svarar också för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och tillämpningen av den därtill hörande lagstiftningen. EU-frågor och internationella frågor är viktiga även när det gäller livsmedelssäkerhet, fiskeripolitik och skogsbruk.
Expertuppgifterna är mångsidiga och kräver god samarbetsförmåga.

Om personalens utbildningsbakgrund
Största delen av ministeriets personal har avlagt högre högskoleexamen.
Vid ministeriet arbetar experter inom t.ex. agrokultur-forstvetenskap, rätts- och förvaltningsvetenskap och veterinärmedicin.

Vision
Finland är ett konkurrenskraftigt föregångsland för en ansvarsfullt fungerande livsmedelskedja och hållbar bioekonomi.

Jord- och skogsbruksministeriet

Ansvarsfullt arbete på jord - och skogsbruksministeriet

12-02-2019
Jag jobbar som ledande sakkunnig i skärgårdsfrågor vid jord- och skogsbruksministeriet.
04-12-2014
Janne Pitkänen jobbar som överinspektör vid enheten för friluftsliv.
04-12-2014
Tanja Viljanen jobbar som en chef för rättsenheten vid Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning.
Laddar...
Publicerad 03-12-2014 kl. 15.27, uppdaterad 07-05-2020 kl. 14.40

Jord- och skogsbruksministeriets byrå.

MMM_logoteksti2018

Bra att veta om oss

Ministeriets viktigaste resurs är den kunniga och motiverade personalen. Vi inspirerar vår personal till att utveckla den egna kompetensen och bidrar till att samordna arbetet och privatlivet.

Kontaktuppgifter

Ministeriets verksamhetsställen ligger i huvudsak på Regeringsgatan och Mariegatan i Kronohagen i Helsingfors.

Webplats: www.mmm.fi/sv

Social Media

LinkedIn 
Instagram 
Twitter 
Youtube 
 

© Palkeet