Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa.

Till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde hör jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, kontroll av animaliska livsmedel, fiskerihushållning, vilthushållning och renskötsel, förvaltning av vattenresurser, lantmäteri och geografisk information.

Typiska befattningsbeskrivningar

Största delen av personalen arbetar i expertuppgifter. Därtill arbetar personalen i chefsuppgifter på olika nivåer samt i assisterande uppgifter.
Många av ministeriets uppgifter gäller lagberedning, förvaltningsområdets styrning, EU-samarbete och internationellt samarbete. Ministeriet svarar också för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och tillämpningen av den därtill hörande lagstiftningen. EU-frågor och internationella frågor är viktiga även när det gäller livsmedelssäkerhet, fiskeripolitik och skogsbruk.

Expertuppgifterna är mångsidiga och kräver god samarbetsförmåga.

Om personalens utbildningsbakgrund

Största delen av ministeriets personal har avlagt högre högskoleexamen.
Vid ministeriet arbetar experter inom t.ex. agrokultur-forstvetenskap, rätts- och förvaltningsvetenskap och veterinärmedicin.

Vision

Finland är ett konkurrenskraftigt föregångsland för en ansvarsfullt fungerande livsmedelskedja och hållbar bioekonomi.

Video: Jord- och skogsbruksministeriet.

Video: Ansvarsfullt arbete på jord - och skogsbruksministeriet.

Laddar...
Publicerad 03-12-2014 kl. 15.27, uppdaterad 02-09-2020 kl. 18.59

Jord- och skogsbruksministeriets byrå.

MMM_logoteksti2018

Bra att veta om oss

Ministeriets viktigaste resurs är den kunniga och motiverade personalen. Vi inspirerar vår personal till att utveckla den egna kompetensen och bidrar till att samordna arbetet och privatlivet.

Kontaktuppgifter

Ministeriets verksamhetsställen ligger i huvudsak på Regeringsgatan och Mariegatan i Kronohagen i Helsingfors.

Jord- och skogsbruksministeriets webbsida

Sociala medier

LinkedIn

Instagram

Twitter

Youtube