Elina Auri

Ledande sakkunnig, generalsekreterare för skärgårdsdelegationen

Elina Auri jobbar som ledande sakkunnig i skärgårdsfrågor och som generalsekreterare för skärgårdsdelegationen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Auri har studerat Finlands historia som huvudämne och redan hennes pro gradu-avhandling tangerade det kommande arbetet, eftersom den behandlade fyrars automatisering  och hur den inverkar på skärgården och skärgårdskulturen. Biämnena statskunskap och ekonomivetenskap stöder arbetet vid ministeriet. 

Innan Auri fick den här tjänsten arbetade hon ett tiotal år med konsultuppdrag och före det bland annat vid arbets- och näringsministeriet med skärgårdsfrågor. ”På ett visst sätt är det en bekant sysselsättning, trots att det dock skett mycket på tio år ”, konstaterar hon.

Vid ministeriet får man på första parkett vara med och följa vad som sker

”Bäst vid jord- och skogsbruksministeriet är att man på första parkett får vara med och följa vad som sker. Det får arbetet att kännas relevant. Bäst är också den enorma sakkunskap som finns på ministeriet!”

Auri berättar att alla de val hon gjort under sin arbetskarriär på något sätt har rört skärgården och skärgårdsfrågor. Så småningom har vägarna lett till denna arbetsplats. ”Jag upplever att mitt arbete är väldigt motiverande, eftersom jag får arbeta med intressanta och viktiga frågor. Skärgårdsfrågor berör många, i synnerhet då man förutom skärgården tänker på vattendrag och fritidsinvånare. Och ganska många är ju stugägare! De förknippas ofta med någonting positivt.”

En viktig del av skärgårdspolitiken är den parlamentariska skärgårdsdelegationen, där Auri är generalsekreterare. Delegationen sammanträder ungefär åtta gånger om året och i den ingår också företrädare för skärgårdskommunerna och kommunerna med skärgårdsdel. Delegationen ser till att skärgårdslagen iakttas i beslutsfattandet och verksamheten. Dessutom lyfter man fram intressanta saker som sker i skärgården och utbyter information. 

Skärgårdsfrågor har alltid legat nära hjärtat

Skärgårdsfrågor har alltid intresserat Auri väldigt mycket. Hennes farfars släkt kommer från skärgården, närmare bestämt från Haapasaari i Kotka yttre skärgård, och hon har spenderat mycket tid där. Tillsammans med sin man renoverar Auri för tillfället en fritidsbostad åt sin familj i samma skärgård. Hon har också hört till fyrsällskapet och arbetat vid Bengtskärs fyr. 

Auri upplever att hon nu har det drömyrke hon så länge har drömt om. Stugprojektet på fritiden som motvikt till arbetet har redan pågått i många år, men tanken är att det ska färdigställas i sommar. Två små barn håller Auri sysselsatt, men då tid finns går hon på grafikkurser.

Text och bild: Venla Tyynelä