Hannu Tölli har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 14-05-2020 kl. 15.01
Master of Natural Resources (agrolog, högre YH) Hannu Tölli har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.8.2020.