Lantmäteriverket

Lantmäteriverket producerar information om markanvändning och utnyttjande av land för allmänheten och organisationer. Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller fastighetsuppgifter, producerar kartmaterial, ansvarar för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och främjar forskning i och tillämpning av geodata.

Vid Lantmäteriverket visar vi vägen i många avseenden, främjar en försökskultur och gör saker som har betydelse för välfärden i samhället. 

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Utöver verksamhetsställena arbetar vår personal även i terrängen, hemma eller på något annat lämpligt ställe.

Titta på bilder från vår vardag på Instagram.

Service, information och forskning om Jorden

En stor del av Lantmäteriverkets anställda arbetar med lantmäteri: kartläggare och lantmäteriingenjörer avstyckar sommarstugetomter, märker ut gränserna för motorvägar som ska byggas både på kartan och i terrängen samt utför ägoregleringar på åkermark, som bönderna har nytta av.

Tack vare våra specialister inom fastighetsinskrivningsärenden, det vill säga inskrivningssekreterare och jurister, kan du tryggt äga, köpa och sälja fastigheter samt ställa säkerheter för banklån i Finland.

Forskarna vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket utför mätnings- och forskningsarbete inom kartläggning som är till nytta för hela samhället i samarbete med universitet och forskningsinstitut, offentliga samfund och företag.

Experterna vid Centralen för ICT-tjänster vid Lantmäteriverket ansvarar de för Lantmäteriverkets informationssystem och informationsförvaltning.

Vi trivs på jobbet

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. Nyckelrollen har innehafts av cheferna, vars yrkeskunnighet och färdigheter har utvecklats så att de anställda kan känna sig väl ledda.

Läs mer Lantmäteriverket

Laddar...
Publicerad 09-02-2015 kl. 9.41, uppdaterad 11-05-2021 kl. 14.30

Lantmäteriverkets arbetstagare.

Bra att veta om oss

Till Lantmäteriverkets framstegsvänliga arbetskultur hör att vi litar på de anställda. Hos oss kan du arbeta var som helst och när som helst. Det viktigaste i arbetet är ett gott slutresultat. Genom ett yrkesmässigt, coachande ledarskap stöder vi de anställda så att de kan nå målen och må bra i arbetet. 

Kontaktuppgifter

Lantmäteriverkets webbsida

Sociala medier

Facebook

Twitter