Hannu Kämäri

Ledande expert

Hannu Kämäri arbetar som ledande expert vid Lantmäteriverkets Central för ICT-tjänster. Hannu har mycket arbetserfarenhet av projektledning och planering:

– I mina nuvarande arbetsuppgifter deltar jag ofta i kundämbetsverkens projekt som informationsarkitekt och fungerar som konsult i utvecklingen av processer och dataadministration, säger Hannu.

Centralen för ICT-tjänster producerar branschbundna kontinuerliga tjänster och utvecklingstjänster inom ICT för Lantmäteriverket, Jord- och skogsbruksministeriet och andra ämbetsverk inom förvalt-ningsområdet. Hannu arbetar ofta vid ett kundämbetsverk. Resorna till kunderna avverkar han med cykel från Vallgård, där Centralen för ICT-tjänster har ett verksamhetsställe.

– Arbetsuppgifterna vid kundämbetsverken är intressanta och utmanande och jag får en chans att på-verka viktiga saker. Trivseln i arbetet blir bara större av att Centralen för ICT-tjänster har en jättebra stämning, konstaterar Hannu.

Hannu har arbetat vid Lantmäteriverket från och med 2015. Före det har han bland annat arbetat vid Finlands skogscentral som skogsresursexpert och systemarkitekt samt som projektchef vid företaget Fifth Element Ab.