Lantmäteriverkets nya samhällsansvarsprogram lägger fram mål och ansvarsinsatser

Publicerad 31-03-2022 kl. 11.30

Vid Lantmäteriverket har man under drygt ett år utarbetat det första samhällsansvarsprogrammet för verket. I arbetet för att ta fram programmet Ansvar för Jorden har deltagit representanter för intressentgrupper samt flera medarbetare från Lantmäteriverket från olika delar av organisationen.

– Lantmäteriverket har haft ansvarsredovisning i mer än sex år. Vi har nu velat ta ett steg framåt inom samhällsansvar, så att vi förutom att redovisa det också definierar framtida mål som styr vårt ansvarfulla arbete i vardagen, säger generaldirektör Arvo Kokkonen.

– Jag tycker att det bästa med vårt samhällsansvarsprogram är att det överensstämmer med oss och bottnar i en genuin vilja att åstadkomma någonting gott, säger Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar, som styrt utvecklingsarbetet.

Samhällsansvarsprogrammet har fyra teman. Temana med sina mål och insatser för samhällsansvar 2022 presenteras på varje temas webbsida:

  1. Information som tjänar samhället
  2. Välmående människor
  3. Hållbar miljö
  4. Ansvar i verksamhetssättet och ekonomi.

Målen för samhällsansvar styr på lång sikt

Målen för samhällsansvar anger ramarna för utvecklingsarbetet. Målen styr vårt beslutsfattande och vår vardag i en ännu mer hållbar riktning samt inspirerar medarbetarna att upptäcka och införa nya insatser för samhällsansvar.

Insatser för samhällsansvar medför konkretion

År 2022 förbinder Lantmäteriverket sig att främja 16 identifierade insatser för samhällsansvar, som gör målen konkretare. Lantmäteriverket lovar att det främjar totalt 50 insatser för samhällsansvar före 2027.

– Samhällsansvarsprogrammet visar konkret de vardagliga åtgärder genom vilka Lantmäteriverket förverkligar sitt samhällsansvar. Det gör att vi tydligare kan se vikten av våra handlingar i vardagen för både kunder och våra anställda. Programmet fungerar som ett slags ”glasögon” med vilka vi ska kunna se samhällsansvar, säger Kokkonen.

Lantmäteriverkets insatser för samhällsansvar omfattar dels identifiering av befintlig verksamhet som samhällsansvarsinsatser, dels nya initiativ genom programmet. Båda är viktiga: att synliggöra och bättre förstå vad vi gör för samhällsansvar redan nu, och dessutom att ge konkreta löften om vad vi vill vara ännu bättre på.

Läs mer om samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden (pdf).


Mer information:

Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar, 050 487 1600, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

www.lantmateriverket.fi/sv/samhallsansvar