Lantmäteriverket - nyheter

Publicerad
Arvo Kokkonen har utnämnts till generaldirektör vid Lantmäteriverket

DI Arvo Kokkonen har utnämnts till generaldirektör vid Lantmäteriverket från 1.9.2019.

26-02-2019