Lantmäteriverket - nyheter

Publicerad
Lantmäteriverkets nya samhällsansvarsprogram lägger fram mål och ansvarsinsatser

Vid Lantmäteriverket har man under drygt ett år utarbetat det första samhällsansvarsprogrammet för verket. I arbetet för att ta fram programmet Ansvar för Jorden har deltagit representanter för int...

31-03-2022