Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation som byggas välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser. Med forskning skapar vi värde och lösningar för våra kunder och hela samhället – vi svarar på utmaningarna lokalt och globalt.

Våra strategiska mål är anpassningsbar och resilient bioekonomi, klimatsmart kolcykel, cirkulär bioekonomi och lönsam och hållbar primärproduktion. Vi bedriver forskning inom skogsbruk, jordbruk, vilt och fiske.

Våra operationer är baserat på kompetent personal och motiverande organisation, moderna forskningsmiljöer, samarbete mellan vetenskapsområden och datadrivna lösningar.

Organisationens värdesystem är byggd av samarbete och respekt för varandra. Saker som förenar Luke-människor är nyfikenhet och ett öppet sinne samt en stark vilja att vara med och påverka världen i en positiv riktning. Allt vi göra är baserat på öppenhet, förtroende, oberoende och att skapa genomslag. Vi uppmuntrar varandra att vara modig och uppskatta ett inspirerande förhållningssätt till vårt arbete. Hållbara och etiska principer vägleder alla våra aktiviteter.

Bra att veta om oss

Luke har cirka 1,300 anställda, varav hälften är forskare och den andra hälften är specialister, medarbetare som ger stöd till forskning, och chefer. Cirka 70 % av vårt arbete är forskning, 20 % lagstadgade och experttjänster, 5 % statistiska tjänster och 5 % kundservice. Luke har 22 verksamhetsställen i Finland, från Helsingfors till Utsjoki.

I Luke är arbetsuppgifterna både meningsfulla och mångsidiga, och medarbetarna får utmana sig själva professionellt. Medarbetare kan påverka innehållet i sitt arbete och ha möjlighet att planera sitt eget arbete inom ramen för projektet. Flexibilitet och ansvar hör ihop. Vi har en mobil arbetskultur som ger medarbetarna möjlighet att arbeta varifrån i Finland det passar dem och deras uppdrag bäst. Luke erbjuder en tvärvetenskaplig internationell forskningsmiljö med unik forskningsinfrastruktur, experimentplatser och välutrustade laboratorier.

Laddar...
Publicerad 11-03-2015 kl. 12.40, uppdaterad 30-12-2022 kl. 13.55