Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation som främjar en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi. Naturresursinstitutets uppgift är att erbjuda sina kunder lösningar och tjänster som baserar sig på forskningsrön.

Forskningsresultaten och tjänsterna ger näringsverksamhet som bygger på förnybara naturresurser mervärde, hållbarhet och konkurrenskraft samt främjar beslutsfattandet i samhället. Forskning bedrivs inom skogs- och jordbruk samt vilthushållning och fiskeri. Naturresursinstitutet sköter också myndighetsuppgifter och är en av de fyra statistikmyndigheterna i Finland.

Typiska befattningar

Forskare, forskningsassistent, forskningsmästare, sakkunnig
Personalens utbildningsbakgrund
Forskarutbildning 26 %
Högre högskolestadium 27 %
Lägre högskolestadium 11 %
Lägsta högskolestadium 12 %
Mellanstadium 20 %
Grundstadium 4 %

Vision

Vi är en föregångare inom bioekonomi − vår kompetens skapar en grund för hållbar tillväxt och välfärd.

Laddar...
Publicerad 11-03-2015 kl. 12.40, uppdaterad 07-07-2020 kl. 18.53

Naturresursinstitutets arbetstagare.

Bra att veta om oss

Vi erbjuder forskningen moderna och högkvalitativa ramar. Arbetstiderna och -metoderna är flexibla. Nätverket av verksamhetsställen täcker hela Finland. Vi satsar på utvecklingen av medarbetarnas kompetens och på arbetshälsan. Vi deltar i omfattande internationella samarbetsnätverk.

Kontaktuppgifter

Naturresursinstitutet (Luke)
Ladugårdsbågen 9
00790 HELSINGFORS
Växel:  029 532 6000
Registratorskontor: kirjaamo(at)luke.fi

Naturresursinstitutets webbsida