Naturresursinstitutet

Uppgifter
Naturresursinstitutet (Luke) är en forsknings- och expertorganisation som främjar en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi. Naturresursinstitutets uppgift är att erbjuda sina kunder lösningar och tjänster som baserar sig på forskningsrön. Forskningsresultaten och tjänsterna ger näringsverksamhet som bygger på förnybara naturresurser mervärde, hållbarhet och konkurrenskraft samt främjar beslutsfattandet i samhället. Forskning bedrivs inom skogs- och jordbruk samt vilthushållning och fiskeri. Naturresursinstitutet sköter också myndighetsuppgifter och är en av de fyra statistikmyndigheterna i Finland.

Typiska befattningar
Forskare, forskningsassistent, forskningsmästare, sakkunnig
Personalens utbildningsbakgrund
Forskarutbildning 26 %
Högre högskolestadium 27 %
Lägre högskolestadium 11 %
Lägsta högskolestadium 12 %
Mellanstadium 20 %
Grundstadium 4 %

Vision
Vi är en föregångare inom bioekonomi − vår kompetens skapar en grund för hållbar tillväxt och välfärd.