Tanja Viljanen

enhetschef, regeringsråd

Jag är chef för rättsenheten vid Jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning.
I mitt arbete behövs erfarenhet av branschen och särskilt måste man behärska och känna till lagstiftningsprocessen och rättsliga frågor. Dessutom behöver man vara analytisk och logisk, förstå helheter, kunna planera och nätverka samt behärska interaktion och mänskliga relationer.

Jag är utbildad juris kandidat och vicehäradshövding. Som ung jurist fick jag jobb inom JSM:s förvaltningsområde av en slump. Jag hörde om en ledig plats, sökte och fick den.

Det bästa med rättsenheten är de trevliga arbetskamraterna som kan sin sak och värdesätter sitt eget och andra personers kunnande i enheten. Enhetens mångsidiga och djupa juridiska kunnande bygger på interaktion inom enheten och betjänar i stor utsträckning ministeriets experter på andra områden. Samarbetet med dem är fruktbart och löper smidigt. Jag tycker att både jag och andra som arbetar vid enheten har intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter och jag har haft tur som fått byta arbetsuppgifter med lämpliga mellanrum och således hela tiden fått lära mig nya saker.

Jag vill uppmana nya arbetstagare att i så stor utsträckning som möjligt bilda nätverk inom JSM och förvaltningsområdet samt knyta kontakter till andra ministerier och intressentgrupper. När man känner människorna är det lättare att sköta ärenden och driva dem framåt. Dessutom vill jag uppmana nya och även ”gamla” ministerieanställda att arbeta med öppet sinne och utveckla sig själva så att de är redo att lära sig även nya uppgifter. Det är bra att med jämna mellanrum granska sitt eget arbete och sitt kunnande ur en annan synvinkel.