Mirja Lehtonen

Mirja Lehtonen arbetar som åklagarsekreterare vid åklagarämbetet i Inre Finland i Tammerfors. Hon biträder fyra häradsåklagare, som utför åtalsprövning i krävande brottmål, bland annat brott mot barn.

”Jag sammanställer sessionsdagarna för åklagarna, granskar register och packar upp materialet efter ett sammanträde, kopierar mållistor och paketerar mål för att vänta på besvär och arkivering. Förutom att sköta dokumenttrafiken utför jag också kundservicearbete, eftersom åklagarna själva ofta sitter i sammanträden.

Förutom det huvudsakliga arbetet som åklagarsekreterare är jag också IT-kontaktperson för vårt ämbete. Jag sköter bland annat behörigheter till olika system. Jag skaffar nya maskiner och apparater och hjälper vår personal vid IT-problem. Det känns bra då jag själv kan lösa ett problem.”

Lehtonen är utbildad merkonom. Därtill har hon avlagt datanomdelexamen och en sekreterarutbildning. Efter studierna arbetade hon som direktörssekreterare i en bank och övergick till åklagarämbetet 2001.

”En åklagarsekreterare måste vara noggrann, pålitlig och social, och det är inte till skada att känna till lagen. Du måste också våga ifrågasätta åklagarens arbete för att upptäcka mänskliga fel. Därtill krävs förstås IT-kunskaper. Den utbildning som ordnats av Riksåklagarämbetet är väldigt viktig.

I detta arbete måste du ha ambitioner att utveckla dig själv och du måste också följa med samhället noggrant. Ofta behandlas tunga ärenden, som du inte kan dela med någon, och därför måste du kunna behandla dem själv. Tillräckligt fartfylld motion har hjälpt mig med detta.

Den interna informationen i åklagarämbetet fungerar väl såväl inom vårt ämbete som från centralämbetet. Här har vi fått till stånd en fungerande organisation, trots att enheterna vuxit under de senaste åren.

Jag har varit nöjd med mitt arbete. Du vänjer dig också vid att vara tvungen att dagligen ha att göra med brott”