Brottpåföljdsmyndigheten

Många känner till att det finns fängelser, men för många är det en överraskning hur många olika arbetsuppgifter vi sköter på Brottspåföljdsmyndigheten. Vi utför ett verkningsfullt och samhällsviktigt arbete som går ut på att förebygga att de som dömts för brott återfaller i dem. Vi lyder under justitieministeriet och verkställer häktning, samhällspåföljder och fängelsestraff.

Vi har en grupp experter som styr, bistår och utvecklar våra kärnuppgifter. Vi utför ett samhällsviktigt, forskningsbaserat arbete med stark kompetens.

Vi sysselsätter cirka 2 600 yrkespersoner, ungefär hälften av dem i övervakningsuppgifter i fängelserna. Vid samhällspåföljdsbyråerna arbetar bland annat brottspåföljdsanställda och handledare för stödpatruller. Vi erbjuder jobb också för brottspåföljdschefer, diverse sakkunniga, handledare, psykologer, lärare och präster.

Sysselsättningsläget är bra, och övervakningspersonal får oftast anställning omedelbart efter att de avlagt examen inom brottspåföljdssektorn. Examensutbildning för övervakningspersonalen tillhandahålls uteslutande av Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, och utbildningsvolymerna anpassas alltid till rådande sysselsättningssituation. Efter avlagd examen kan man söka sig till fortbildning på yrkeshögskola, vilket öppnar för ytterligare karriärmöjligheter i mångahanda uppgifter.

Färdigheter för ett liv utan kriminalitet – tryggt mot en öppnare verkställighet

Vår primära uppgift är att se till att straff som döms ut av domstolar blir verkställda på ett lagenligt, tryggt och säkert sätt. Ett mål under strafftiden är att styra den dömde mot ett liv utan kriminalitet. Vi stärker den dömdes chanser att förankra sig i samhället, och det gör vi i samarbete med den dömde, hans eller hennes närstående och vårt omfattande nätverk av samarbetspartners.

Vårt mål är att utslussning och frigivning ska ske steg för steg, från slutet fängelse mot verkställighet i en allt öppnare miljö.

Den dömde får under strafftiden öva in färdigheter som stöder livshanteringen och därmed ger honom eller henne bättre chanser att ta sin plats i samhället som dess fullvärdiga medlem.

Arbetstillfällen på olika håll i Finland

Vi är en rikstäckande myndighet med verksamhetsställen landet över. Organisationen består av fyra ansvarsområden, som är utveckling och styrning, klientprocesser, förvaltning och stödtjänster samt operativ verksamhet. Utöver det har vi enheterna för intern revision, ledningens stöd, kommunikation och internationella ärenden.

På ansvarsområdet för operativ verksamhet finns elva brottspåföljdscentraler med fängelser och samhällspåföljdsbyråer under sig. Samhällspåföljdsbyråer och fängelser finns runt om i landet.

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral anordnar väktarutbildning och har hand om fortbildning inom sektorn.

Brottspåföljdsmyndigheten som arbetsgivare

Det är angelägna om att trygga våra anställdas yrkeskompetens och välbefinnande i arbetet. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och erbjuder möjligheter till fortbildning och vidareutbildning. Vi utvecklar och mäter kontinuerligt välbefinnandet i arbetet och anser att arbetsuppgifter med ett genuint innehåll bidrar till det meningsfulla i arbetet. Vi har också en högkvalitativ och riksomfattande företagshälsovård.

Mer om hur det är att jobba på Brottspåföljdsmyndigheten kan du läsa på vår webbsida.

Laddar...
Publicerad 17-11-2014 kl. 15.56, uppdaterad 07-09-2022 kl. 13.43

Brottspåföljdsmyndighetens byrå.

Kontaktuppgifter

Centralförvaltningen
Fågelviksgatan 5
00530 Helsingfors

Telefon +358 29 56 88500 (växel)

Brottpåföljdsmyndighetens webbsida

Social media

Twitter

Youtube

LinkedIn

Instagram