Brottspåföljdsmyndigheten - nyheter

Publicerad
Vakt som yrke? Ansökningstiden till examensutbildningen är 1.-31.1.2022

Utöver ansvarskänsla och växelverkan kräver vaktens yrke bland annat kompetens i säkerhets- och övervakningsarbete, rehabilitering och handledning samt kännedom lagstiftningen och föreskriftern...

13-01-2022