Brottspåföljdssektorns utbildningscentral

Brottspåföljdssektorns utbildningscentral (RSKK) hör till Brottspåföljdsmyndigheten. Brottspåföljdssektorns utbildningscentral ger examensutbildning i brottspåföljdssektorn samt yrkesinriktad fortbildning, kompletterande utbildning och vidareutbildning. Utbildningscentralen ligger i Vanda i Dickursby.

Kriminologiska biblioteket i Brottspåföljdssektorns utbildningscentral är ett riksomfattande kriminalvetenskaplig specialbibliotek, som betjänar brottspåfoljdssektorns egen personal samt andra informationssökare inom kriminologiska området.

Lediga arbetsplatser i Brottspåföljdssektorns utbildningscentral finns på Valtiolle.fi, sidan Brottpåföljdsmyndigheten.

Publicerad 01-04-2015 kl. 9.59, uppdaterad 16-09-2022 kl. 9.24

Brottspåföljdssektorns utbildningscentralens byrå.

Kontaktuppgifter

Bekökning adress: Vernissagatan 2A, 01300 VANDA

Kriminologiska biblioteket
029 56 65054

Brottspåföljdssektorns utbildningscentralens webbsida