Dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrå tryggar rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.

I vårt arbete stärker vi medvetenheten om de dataskyddsrelaterade rättigheterna, skyldigheterna och möjligheterna samt främjar utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Vi övervakar lagenligheten av behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av dataskyddsrättigheterna. Vi samarbetar mycket med dataskyddsmyndigheterna i andra EU-länder samt med olika intressentgrupper. 

Utöver dataombudsmannen och de två biträdande dataombudsmännen arbetar omkring 45 sakkunniga vid dataombudsmannens byrå. Största delen av vår personal är jurister som specialiserat sig i dataskyddslagstiftningen. Vid dataombudsmannens byrå arbetar även juridiska sakkunniga med tradenomutbildning samt sakkunniga inom IT, informations- och ärendehantering samt kommunikationer.

Vi vill vara en trivsam och motiverande arbetsplats för hela vår personal. En arbetsplats som de främsta sakkunniga söker och binder sig till. Vi stöder kombinationen av arbete och privatliv med flexibel arbetstid. Vi erbjuder omfattande företagshälsovård samt en möjlighet till en motionstimme varje vecka. Vi stöder också vår personals motion och kulturella intressen samt lunch- och arbetsresekostnader.

Publicerad 05-11-2014 kl. 12.11, uppdaterad 22-08-2022 kl. 14.53

Dataombudsmannens byrås logo.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800,
00531 Helsingfors

E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029566 6700

Dataombudsmannens byrås webbsida

Sociala medier

Twitter

LinkedIn