Domstolarna

Domstolarna utövar dömande makt, dvs. de avgör vad som är rätt i ett enskilt ärende. Domstolarna är oberoende: de binds endast av gällande rätt. Ingen utomstående instans kan ingripa i deras avgöranden. Domstolarnas oberoende garanteras i grundlagen.

Domstolsverket

Almänna domstolarna:

Förvaltningsdomstolarna:

Special domstolar:

Läs mer på Domstolarnas webbsida.

Publicerad 23-11-2015 kl. 13.21, uppdaterad 24-06-2021 kl. 13.56

Kontaktinformation

Domstolarnas webbsida