Domstolarna

Domstolarna utövar dömande makt, dvs. de avgör vad som är rätt i ett enskilt ärende. Domstolarna är oberoende: de binds endast av gällande rätt. Ingen utomstående instans kan ingripa i deras avgöranden. Domstolarnas oberoende garanteras i grundlagen.

Almänna domstolarna:

Förvaltningsdomstolarna:

Special domstolar:

Läs mer på Domstolarnas webbsida.

Publicerad 23-11-2015 kl. 13.21, uppdaterad 13-07-2020 kl. 15.45

Kontaktinformation

Domstolarnas webbsida