Domstolarna

Domstolarna utövar dömande makt, dvs. de avgör vad som är rätt i ett enskilt ärende. Domstolarna är oberoende: de binds endast av gällande rätt. Ingen utomstående instans kan ingripa i deras avgöranden. Domstolarnas oberoende garanteras i grundlagen.

Almänna domstolarna:

Förvaltningsdomstolarna:

Special domstolar:

Läs mera: http://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index.html

Publicerad 23-11-2015 kl. 13.21, uppdaterad 23-11-2015 kl. 13.21
© Palkeet