Domstolsverket

Domstolsverket sköter domstolsväsendets centralförvaltningsuppgifter. Domstolsverket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt på ett högklassigt sätt och att domstolarnas förvaltning är effektiv och ändamålsenlig. Domstolsverket är verksamt inom justitieministeriets förvaltningsområde, men det är en självständig myndighet. Domstolsverket inledde sin verksamhet år 2020.

Domstolsverkets verksamhetsområde omfattar domstolar som tillhandahåller tjänster på både finska och svenska. Domstolsverket ska kunna betjäna domstolarna på båda inhemska språken.

Domstolsverkets högsta beslutanderätt utövas av en direktion med åtta ledamöter. Överdirektören svarar för den dagliga ledningen av ämbetsverket. Ämbetsverket är beläget i Dickursby i Vanda. Vid Domstolsverket arbetar cirka 60 personer.

Läs mer på Domstolsverkets webbsida.

Laddar...
Publicerad 24-06-2021 kl. 9.35, uppdaterad 30-11-2022 kl. 11.32

Människor i kontoret.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Silkesfabriksvägen 5 C, Vanda

Sociala medier

Twitter

Youtube

LinkedIn