Anja Vepsäläinen

Anja Vepsäläinen arbetar som notarie vid Östra Finlands hovrätt.

”Kort sagt består mina arbetsuppgifter av att hålla kansliet för rättsskipningsavdelningen i rullning tillsammans med ledande hovrättslagmannen, som leder avdelningen. Mina uppgifter omfattar att dela ut inkomna ärenden till ledamöterna och föredraganden samt att ordna huvudförhandlingar. Jag ansvarar för kontakten med parterna och kommer överens om tidtabeller. När vi kommit överens om tidpunkten för ett sammanträde, utarbetar jag sammanträdeslistor för hovrättens ledamöter och fiskaler. Jag sköter också administrativa ärenden vid avdelningen och fungerar som närmaste chef för avdelningskansliets sekreterare. Därtill deltar jag i flera arbetsgrupper och utvecklingsprojekt samt sköter olika kontaktpersonuppgifter.

Med andra ord är arbetet relativt mångsidigt och kräver en god förmåga till växelverkan, IT-kunskap, snabbhet och flexibilitet och framför allt noggrannhet.

Jag har jobbat vid domstolsväsendet i 40 år. Innan jag började vid hovrätten arbetade jag vid tingsrätten och innan dess vid kansliet för domsagan. Min tidigare arbetserfarenhet och min insikt i arbetsmiljön har enligt mig varit nödvändig, eftersom arbetet som hovrättsnotarie är krävande.

Jag har avlagt en merkantutbildning och inhämtat kompetens genom att delta i olika utbildningar som hänför sig till arbetet och genom en lång arbetserfarenhet. Även om det inte förutsätts en juridisk utbildning av en hovrättsnotarie måste man ha någon form av färdighet att granska lagens paragrafer.

Atmosfären i min arbetsgemenskap är strålande och vi använder humor som motvikt till det krävande arbetet.
Arbetet är givande när man får helheten att fungera. Man får en känsla av framgång när de resultatmål som ställts för domstolen uppnås.”