HEUNI

HEUNI är ett ämbetsverk, som lyder under justitieministeriet. Det grundades genom ett kontrakt mellan Finland och Förenta nationerna.  

HEUNI hör till ett världsomfattande nätverk av aderton institut. Nätverkets uppgift är att hjälpa Förenta nationerna att sammanställa och förverkliga sina kriminalpolitiska beslut och rekommendationer. HEUNIs verksamhetsområde omfattar hela Europa. Under de senaste åren har FN:s kriminalpolitik fokuserats speciellt på att bekämpa internationell organiserad brottslighet. Den s.k. Palermokonvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och konvention mot korruption är exempel på detta arbete. HEUNIs huvudsakliga verksamhetsformer består av expertmöten, forskning och teknisk assistans åt medlemsländer. För tillfället behandlas bl.a. korruption, människohandel och brottssituationen i Europa.

HEUNIs kontor finns i Hagnäs i Helsingfors.

Publicerad 12-11-2014 kl. 14.43, uppdaterad 12-11-2014 kl. 14.43

Bra att veta om oss

HEUNIs uppgift är att bidra till formuleringen och förverkligandet av FN:s n kriminalpolitiska program speciellt inom Europa.

Kontaktuppgifter

Adress: Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsingfors
Tel: +358 (0)2956 65280
Fax: +358 (0)2956 65290
www.heuni.fi