HEUNI

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (HEUNI) är ett självständigt forsknings- och utvecklingsinstitut inom justitieministeriets förvaltningsområde. HEUNI idkar banbrytande forskning, som inverkar på kriminalpolitiken nationellt, i Europa och inom FN. Inom ramen för sin strategi strävar HEUNI att genom sin verksamhet påverka 1) att rättsskyddet för speciellt utsatta brottsoffer förbättras och de får bättre service, 2) att rättsväsendets och andra centrala organisationers aktörer blir bättre på att identifiera och reagera på människohandel och liknande brott (som tvångsäktenskap, utnyttjande av barn och unga, utnyttjande i arbetslivet), 3) att förståelsen av ekonomisk brottslighet och samfundsbrott blir mångsidigare och att ingripandet i fenomenet blir bättre, och 4) att företag och offentliga upphandlare blir bättre på att identifiera och motverka arbetslivsutnyttjande i sina underleverantörskedjor.

Vi är en liten, men multiprofessionell expertorganisation, som strävar till effektivitet genom smarta lösningar. Vi uppskattar utvecklandet av den egna kompetensen och värdesätter modiga utspel. Vi befrämjar rättvisa och jämställdhet genom forskning. I HEUNI idkar varje expert också påverkningskommunikation. 

Laddar...
Publicerad 12-11-2014 kl. 14.43, uppdaterad 08-07-2020 kl. 6.58

Bra att veta om oss

HEUNIs uppgift är att bidra till formuleringen och förverkligandet av FN:s n kriminalpolitiska program speciellt inom Europa.

Kontaktuppgifter

Adress: Vilhonkatu 4 B 19, 00100 Helsingfors
Tel: +358 2956 65287
heuni@om.fi

HEUNIs webbsida