Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs. Ombudsmannen ger anvisningar och råd i frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön och främjande av jämställdheten mellan könen.
 
Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende lagtillsynsmyndighet och verkar i justitieministeriets förvaltningsområde.

Jämställdhetsombudsmannens byrå har 12 anställda. Byrån är belägen i Hagnäs i Helsingfors. 

Jämställdhetsombudsmannen betonar i sin verksamhet genomförandet av jämställdhet och jämlikhet och uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Därför önskar vi ansökningar av personer i olika åldrar och av olika kön samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter.

Vi erbjuder motions- och kulturförmån för att främja arbetshälsa och ork i arbetet, lunch som arbetsgivaren stöder och omfattande företagshälsovård. Vår flexibla arbetstider och arrangemang för distansarbete hjälper att sammanjämka arbete och familjeliv.

Laddar...
Publicerad 16-12-2022 kl. 14.19, uppdaterad 16-12-2022 kl. 14.14