Jyrki Jauhiainen

Lagstiftningsråd

Organisering och utveckling av lagberedningen, projektarbete och att följa med de egna ansvarsområdena. Lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainens jobb innehåller många olika delar där både samarbete och förmåga att arbeta självständigt är nödvändigt.

– Beredningen av en enskild lag beror på dess objekt. Förutom lagberedning följer jag med utvecklingen av de områden jag har ansvar för.

Till Jauhiainens arbetsbeskrivning hör bland annat aktiebolags-, stiftelse- och bostadsaktiebolagslagen samt finansieringslagstiftningen. Innan han började arbeta som lagberedare vid justitieministeriet jobbade Jauhiainen kring liknande teman på privata sektorn och vid en tillsynsmyndighet.

– Då jag studerade jobbade jag i en advokatbyrå och som stuvare. Då jag studerat klart jobbade jag bland annat som jurist i en bank och i bankinspektionen (nuvarande Finansinspektionen).

Ursprungligen skulle Jauhiainen jobba bara två år vid justitieministeriet. Nu, mer än två decennier senare, gillar han ännu sitt jobb.

– En av de saker jag gillar mest med mitt jobb är att man får vara med och utveckla saker och ting. Jobbet är en ypperlig utsiktsplats till samhällets utveckling. Samtidigt är det väldigt långsiktigt, projekten kan ta flera år. I vissa fall krävs det förverkligande av flera utmanande projekt för att nå ett uppsatt mål. I det här jobbet behövs intresse för samhället i allmänhet och de egna ansvarsområdena i synnerhet. Dessutom gäller det att vara uppfinningsrik för att utveckla de samhälleliga spelreglerna mot ett bättre håll.