Konkursombudsmannens byrå

Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon. Byrån inrättades 1995. Byrån har 10 anställda. En typisk befattning på byrån är konkursöverinspektör som avlagt högre högskoleexamen, i allmänhet i juridik.

Konkursombudsmannen övervakar att boförvaltarna av konkursbon agerar enligt lagstiftningen och god boförvaltningssed samt främjar och utvecklar en god boförvaltningssed genom initiativ, råd och anvisningar. Konkursombudsmannens byrå har också hand om den offentliga utredningen av konkursbon. Dessutom ska Konkursombudsmannens byrå följa upp verkställandet av företagssaneringar och övervaka att förvaltarna sköter sitt uppdrag på behörigt sätt.

Ett av målen för Konkursombudsmannens byrå är att förebygga ekonomisk brottslighet i samband med konkurser.

Genom våra aktiva internationella kontakter främjar vi samarbetet och informationsutbytet mellan konkurstillsynsmyndigheter i olika länder.

Laddar...
Publicerad 12-03-2015 kl. 14.47, uppdaterad 08-07-2020 kl. 7.07

Bra att veta om oss

Konkursombudsmannens byrå har verksamhetsställen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.


Kontaktuppgifter

Postadress: Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9

Växel: 02956 65111
Fax: 02956 65110

Konkursombudsmannens webbsida