Konkursombudsmannens byrå

Konkursombudsmannen är en självständig specialmyndighet som övervakar förvaltningen av konkursbon och är administrativt knuten till justitieministeriet. Konkursombudsmannens byrå har verksamhetsställen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Konkursombudsmannatjänsten inrättades genom lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995), som trädde i kraft 1.3.1995.

Publicerad 29-01-2015 kl. 14.07, uppdaterad 29-01-2015 kl. 14.15