Suvi Räty

Mångsidig juridisk kompetens

Suvi Räty är juris magister och arbetar som föredragande vid konsumenttvistenämnden. De föredragande juristerna gör upp förslagen till beslut i tvisteärendena. Hittills har Suvi Räty koncentrerat sig på bostads- och fastighetsjuridiken, men föredragandena deltar också i en uppgiftsrotation för att utvidga sin konsumenträttsliga kompetens.

”Jag trivs på konsumenttvistenämnden för att mitt arbete är mångsidigt, utmanande och självständigt. Jag ser det som särskilt värdefullt att själv få bidra till att rättsskyddet förverkligas."

Arbetet gör det möjligt att tillämpa lagstiftning på ett brett område.

”Jag föredrar månatligen beslutsförslag för olika sektioner och får då möjlighet att diskutera intressanta juridiska specialfrågor och lagtolkningar med människor som har specialkompetens inom sin sektions juridiska område. Detta sätt att arbeta utvecklar det rättsliga tänkandet och ger mera värdefullt kunnande inom juridiken."

I Suvi Rätys arbetsbild ingår också rådgivning till inspektörerna och konsumenträttsrådgivarna.

”Som sakkunnig inom mitt område har jag haft möjlighet att hålla föreläsningar om nämndens avgörandepraxis och delta i en internationell konferens. Det ger också större säkerhet i uppträdande, vilket är viktigt i föredragandens arbete."

"På fem års sikt ser jag mig själv som överinspektör vid konsumenttvistenämnden, i en chefsroll. Ledarskapsstudier vid sidan av arbetet stöder en framgångsrik skötsel av den."