Tomi Vahtera

Inspektören kan elektronik

Tomi Vahtera arbetar som inspektör vid konsumenttvistenämndens sektion 3, som behandlar tvister som gäller möbler, hushållsmaskiner och elektronik.  Inspektörerna vid nämnden sköter korrespondensen om tvisterna mellan parterna. Inspektörerna har teknisk sakkunskap om de konsumtionsnyttigheter som deras sektion behandlar. Tomi Vahtera är utbildad elektronikmontör.

”Åtta års arbetserfarenhet av mobiltelefon- och it-applikationssupport gav en god utgångspunkt för att sköta den här uppgiften framgångsrikt. Utöver kännedom om elektroniska apparater kräver mitt arbete en god organisationsförmåga, en förmåga att stå ut med rutiner och kundservicefärdigheter, eftersom jag ständigt har kontakt med konsumenter och näringsidkare."

”Jag tycker att mitt arbete innehåller rutiner och mångsidighet i lämpliga proportioner. Alla tvister är olika."

I vissa fall ger Vahtera utlåtanden om apparatens teknik som stöd till föredraganden.

”Det ger trevlig omväxling när man behandlar fallen och bekantar sig med dem."

Den flexibla arbetstiden ger en god ram för att få vardagen att gå ihop i en familj med två små barn. ”Framtidsplanerna kan innehålla fortsatta studier vid sidan av arbetet. Jag trivs bra i min nuvarande uppgift och ser inget behov att byta jobb."