Niklas Wilhelmsson

Specialplanerare

Niklas Wilhelmsson som jobbar som specialplanerare i enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, har jobbat vid justitieministeriet sedan 2007. Till sin utbildning är han politices licentiat och tidigare har han arbetat bland annat som forskare och lektor vid Helsingfors universitet. Wilhelmssons arbetsuppgifter är omväxlande, precis som för de flesta andra tjänstemän vid ministeriet.

– Arbetsdagarna varierar mycket beroende på de aktuella projekten. För tillfället är statsrådets demokratiredogörelse en av mina viktigaste projekt. Dessutom jobbar jag mycket med kommundemokrati.

Överlag hör det till Wilhelmssons arbetsuppgifter att främja demokrati och medborgardeltagande, och han deltar också ofta i möten med arbetsgrupper och intressegrupper. Ibland hör det också till hans jobb att föreläsa.

– I mitt arbete träffar jag en hel del människor som jag måste kunna komma överens med, därav är sociala egenskaper viktiga. Analytiska kunskaper spelar också en stor roll. Variationen, trevliga arbetskamrater och utmanande arbetsuppgifter är alla bidragande faktorer till att jag trivs på mitt jobb.